Rail Baltica głównym tematem spotkania premierów Polski i Łotwy

26 stycznia 2017 r. do Warszawy przybył z wizytą Maris Kucinskis.
Premier Łotwy wziął udział w ceremonii otwarcia Forum Biznesowego Polska-Łotwa, a następnie spotkał się z premier Beatą Szydło.

 

Maris Kucinskis, premier Łotwy i Beata Szydło, prezes Rady Ministrów RP

 

Maris Kucinskis mówił o realizowanej już budowie linii kolejowo-promowej Rail Baltica, która ma połączyć Helsinki, Tallin, Rygę i Kowno (drugie co do wielkości miasto na Litwie), z Warszawą.
Pociągi pojadą po szynach o europejskim rozstawie 1435 mm, z prędkością 160 km/h.
Magistrala kolejowa będzie miała znaczenie gospodarcze i militarne.
Ominie terytorium Białorusi i należący do Federacji Rosyjskiej obwód kaliningradzki.

Budowę pierwszego odcinka Rail Baltica, łączącego przejście graniczne w Szostakowie (po litewskiej stronie granicy z Polską) z Kownem, rozpoczęto w marcu 2013 r. i ukończono w październiku 2015 r.
Przedtem nie istniało połączenie kolejowe państw Bałtyckich z Europą Centralną, które nie przechodziłoby przez terytorium Rosji lub Białorusi.

Zakończenie budowy linii kolejowej z Warszawy do Tallina jest planowane na 2025 rok.
Projekt zakłada połączenie promowe z Tallina do Helsinek. W tej wersji koszt wyniesie 5,2 mld euro.
W przyszłości ma powstać tunel pod Zatoką Fińską.

Największym beneficjentem przedsięwzięcia będzie Łotwa.
Przychody z tranzytu towarów, usług logistycznych i turystyki wyniosą nie mniej niż 1,5 mld euro rocznie.

Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie całości inwestycji na Łotwie, Litwie i w Estonii, RB Rail AS, został zarejestrowany 12 listopada 2014 r. w Rydze i otrzymał łotewski numer podatnika VAT, LV 40103845025.
Zgodnie z zasadą odwróconego obciążenia podatkiem VAT, która w stosunku do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług obowiązuje w całej Unii Europejskiej, podatek od materiałów i usług zakupionych na potrzeby inwestycji, miał więc trafić w całości do budżetu Łotwy.

Litwa jako pierwsza oddała do użytku odcinek linii kolejowej Rail Baltica z Kowna do granicy z Polską.
Kiedy strona litewska zdała sobie sprawę z konsekwencji podatkowych ustalonych wcześniej zasad zarządzania inwestycją, zablokowała funkcjonowanie spółki RB Rail AS, do momentu renegocjacji poczynionych wcześniej uzgodnień.

6 grudnia 2016 r. został zarejestrowany podmiot “RB Rail AS Lietuvos fililalas” z siedzibą w Wilnie.
Do jego kompetencji będzie należał zakup materiałów i usług świadczonych na potrzeby inwestycji prowadzonych na terytorium Litwy.
Podmiot zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorstw pod numerem 304430116 stanowi oddział przedsiębiorstwa zagranicznego RB Rail AS.
Na dzień 29 stycznia 2017 r. podmiot nie posiadał statusu czynnego podatnika VAT.

14 grudnia 2016 r. został zarejestrowany podmiot “RB Rail AS Eesti filiaal” z siedzibą w Tallinie.
Do jego kompetencji będzie należał zakup materiałów i usług świadczonych na potrzeby inwestycji prowadzonych na terytorium Estonii.
Podmiot zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorstw pod numerem 14168654 stanowi oddział przedsiębiorstwa zagranicznego RB Rail AS.
Na dzień 29 stycznia 2017 r. podmiot nie posiadał statusu czynnego podatnika VAT.

Nowe porozumienie w sprawie zasad i warunków realizacji projektu Rail Baltica ma zostać podpisane przez szefów rządów trzech najbardziej zainteresowanych państw, Łotwy, Litwy i Estonii, w dniu 31 stycznia 2017 r.

 

* * * * *

 

Inese Sulzanoka, kierownik przedstawicielstwa Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju (LIAA) w Polsce, mówiła o pozycji Polski, jako znaczącego odbiorcy produktów wytwarzanych na Łotwie i dostawcy towarów na rynek łotewski.

 

Ceremonia otwarcia Forum Biznesowego Polska-Łotwa:
Inese Sulzanoka, kierownik przedstawicielstwa Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju (LIAA) w Polsce

 

Polska jest piątym co do wielkości odbiorcą łotewskiego eksportu, który w roku 2014 miał wartość 13,4 mld dolarów.
1. Litwa - 17,7%
2. Rosja - 14,7%
3. Estonia - 11,2%
4. Niemcy - 6,6%
5. Polska - 6,2%

W tym kontekście Brexit nie ma istotnego znaczenia dla gospodarki Łotwy.
Wielka Brytania jako odbiorca łotewskich towarów była na siódmym miejscu z udziałem 4,7%.

Wartość łotewskiego importu jest znacząco wyższa od eksportu.
W roku 2014 było to 16,7 mld dolarów.
Polska była na trzecim miejscu wśród państw, z których Łotwa importuje towary.
1. Litwa - 17,0%
2. Niemcy - 11,7%
3. Polska - 10,9%

 

* * * * *

 

Premier Beata Szydło wymieniła dwie duże inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej i kolejowej, w których uczestniczą Polska i Łotwa.
Są to Via Baltica i Rail Baltica:
- Polska wypełnia swoje zobowiązania w zakresie tych projektów i w ramach umów, które zostały już podpisane, będziemy konsekwentnie realizowali te zadania.

 

Beata Szydło, prezes Rady Ministrów RP

 

Jako najważniejsze kwestie wspólne dla Polski i Łotwy pani premier wskazała bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO i przetrwanie Unii Europejskiej:
- Zarówno dla Polski, jak i dla Łotwy najważniejsze jest w tej chwili bezpieczeństwo w naszym regionie i oczywiście przetrwanie Unii Europejskiej.
A więc znalezienie takich rozwiązań, które będą do przyjęcia dla wszystkich państw członkowskich i będą skutkowały tym, że Unia Europejska będzie po tych zmianach, które są przed nią w tej chwili, jeszcze mocniejsza.
I będzie się rozwijała.

 

Premier Maris Kuczinskis docenia poczynania Polski na rzecz bezpieczeństwa regionu, w tym udział polskiego lotnictwa w ochronie przestrzeni powietrznej Łotwy i planowane rozmieszczenie na Łotwie polskich żołnierzy.

Jednak z punktu widzenia Łotwy, projekt infrastrukturalny Rail Baltica ma znaczenie szczególne:
- To jest nasz strategiczny interes. Dywersyfikacja przewozów i mobilność społeczeństwa.
Będzie także sprzyjać rozwojowi gospodarczemu kraju.
Chcę podkreślić, że ten projekt rozwija się według planu i z powodzeniem.
W następny wtorek [31 stycznia 2017 r.] premierzy państw bałtyckich podpiszą umowę o dalszej współpracy w tym zakresie.
Mam nadzieję, że również Polska aktywnie włączy się w realizację projektu Rail Baltica.

 

Maris Kucinskis, premier Łotwy

 

Tekst i zdjęcia: Robert Ostrowski