Konwencja wyborcza Zjednoczonej Lewicy w Lublinie

Lublin, 16 października 2015 r.

O godzinie 16:00 w Hotelu Mercure rozpoczęła się regionalna konwencja wyborcza Zjednoczonej Lewicy [lista wyborcza nr 6].

 

 

Gośćmi konwencji były Barbara Nowacka, liderka Koalicji "Zjednoczona Lewica" i Karolina Skowron.

Karolina Skowron kandyduje do Sejmu z m.st. Warszawy z numerem 25 na liście wyborczej.

 

Barbara Nowacka wymieniła wspólne punkty programowe ugrupowań tworzących Koalicję:

- Wyższe wynagrodzenia za pracę, godzinowe i miesięczne,

- Likwidacja bezpłatnych staży,

- Tanie i dostępne mieszkania, kupowane na własność lub wynajmowane,

- Edukacja dająca szansę na pracę,

- Służba zdrowia, która będzie funkcjonować,

- Czyste środowisko,

- Swoboda przekraczania granic między państwami Unii Europejskiej,

- Godna starość.

 

Barbara Nowacka:

- To są rzeczy, na których nam wszystkim zależy.

Zjednoczona Lewica wie, jak to zrealizować.

Barbara Nowacka spotkała się ze związkowcami z PZL Świdnik

Świdnik, 16 października 2015 r.

Barbara Nowacka odwiedziła Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego "PZL Świdnik" SA, mieszczącą się przy Al. Lotników Polskich 1 w Świdniku.

 

Jacek Czerniak, Barbara Nowacka i Karolina Skowron

 

Liderka Zjednoczonej Lewicy rozmawiała ze związkowcami o nieprawidłowościach przy rozstrzyganiu przetargu na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii.

Pierwotnie przetarg dotyczył zakupu 70 śmigłowców.

Po przedstawieniu oferty przez francuską firmę Airbus Helicopters, już w trakcie procedury przetargowej, polskie Ministerstwo Obrony Narodowej zmniejszyło liczbę śmigłowców do 50.

Dzięki temu francuska firma zdoła dotrzymać terminu dostawy (rok 2017) założonego w warunkach przetargu.

Kiedy było już wiadomo, że oferta PZL Świdnik zostanie odrzucona i tylko firma Airbus Helicopters będzie w stanie spełnić warunki przetargu, wartość kontraku została zmieniona z 8 na 13 mld złotych.

 

Przetarg rozpisany przez Minstra Obrony Narodowej, Tomasza Siemoniaka (Platforma Obywatelska) został rozstrzygnięty z naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców.

Już po zakończeniu procedury przetargowej, dowództwo francuskiej armii poinformowało, że śmigłowiec Caracal, który wygrał przetarg, zostanie wycofany z użytkowania, gdyż jego konstrukcja jest przestarzała.

Barbara Nowacka odwiedziła Szpital Wojewódzki w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska, 16 października 2015 r.

Barbara Nowacka odwiedziła Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Białej Podlaskiej.

 

Barbara Nowacka i Riad Haidar, ordynator Oddziału Neonatologii

 

Liderka Zjednoczonej Lewicy spotkała się z przedstawicielkami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników liczby pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców - 5,4 (31 grudnia 2014).

Mgr Elżbieta Celmer vel Domańska, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przedstawiła raport dotyczący kadry pielęgniarek i położnych na obszarze działania Izby.

Raport został sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.

 

Średnia wieku pielęgniarek pracujących w Szpitalu Wojewódzkim w Białej Podlaskiej wynosi 48 lat, położnych - 51 lat.

Szpital Powiatowy w Radzyniu Podlaskim:

Średnia wieku pielęgniarek - 50 lat, położnych - 52 lata.

Szpital Powiatowy w Międzyrzeczu Podlaskim:

Średnia wieku pielęgniarek - 52 lata, położnych - 50 lat.

Średnia płaca zasadnicza pielęgniarek i położnych pracujących w Szpitalu Powiatowym w Radzyniu Podlaskim wynosi 1600,00 zł miesięcznie.

W roku 2014 na obszarze działania Izby liczba absolwentek szkół medycznych, którym po raz pierwszy potwierdzono prawo wykonywania zawodu wyniosła:

liczba pielęgniarek - 1,

liczba położnych -1.

Pielęgniarki i położne, które podejmują pracę za granicą otrzymują z Okręgowej Izby zaświadczenia konieczne do uznania ich kwalifikacji.

W roku 2014 Izba w Białej Podlaskiej wydała 4 takie zaświadczenia pielęgniarkom i 1 położnej.

Dziewczyny wyjechały do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Norwegii i Belgii.

Barbara Nowacka wzięła udział w marszu w obronie kopalni "Pokój"

Ruda Śląska, 13 października 2015 r.

Górnicy Kopalni Węgla Kamiennego "Pokój" protestowali przeciw niedotrzymaniu przez rząd zobowiązań dotyczących wstrzymania likwidacji kopalni.

W proteście wzięła udział Barbara Nowacka, liderka Zjednoczonej Lewicy.

 

 

Zgodnie z porozumieniem zawartym 17 stycznia 2015 r. ze związkami zawodowymi, rząd zobowiązał się przekazać pieniądze na utworzenie Nowej Kompanii Węglowej.

Kompania miała przejąć zobowiązania 11 kopalń przeznaczonych do likwidacji, m.in. KWK "Pokój" i zapewnić im dalsze funkcjonowanie.

Protest rozpoczął się o godzinie 15-tej.

Uczestnicy, wśród nich Barbara Nowacka, przemaszerowali spod kopalni pod Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej.

Autobus wyborczy Zjednoczonej Lewicy (SLD+TR+PPS+UP+Zieloni)

Warszawa, 6 paździenika 2015 r.

Spod gmachu Sejmu przy ul. Wiejskiej wyjeżdża w trasę autobus wyborczy Koalicji Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni.

 

 

Podróżują nim:

Barbara Nowacka, liderka Zjednoczonej Lewicy,

Karolina Skowron, kandydująca do Sejmu z Warszawy, miejsce 25 na liście wyborczej,

Dariusz Joński, pierwsze miejsce na liście wyborczej w Łodzi,

Paulina Piechna-Więckiewicz, jedynka w Siedlcach,

Michał Kabaciński, kandydujący z drugiego miejsca w Chełmie.

Barbara Nowacka przedstawiła program Zjednoczonej Lewicy

Łódź, 4 października 2015 r.

Podczas Konwencji Wyborczej przeprowadzonej w sali widowiskowej Klubu Wytwórnia, Barbara Nowacka zaprezentowała program Koalicji Zjednoczona Lewica.

 

 

Konwencję otworzył Włodzimierz Cimoszewicz.

Zarekomendował Barbarę Nowacką - godną liderkę, która poprowadzi lewicę do wyborów parlamentarnych.

Zwracając się do obecnych na sali polityków starszego pokolenia wezwał ich, aby przekazali władzę dzisiejszym 40-latkom.

Jednocześnie ogłosił, że on sam wycofuje się z polityki.

Zgromadzeni etuzjastycznie powitali Barbarę Nowacką, która przedstawiła program Koalicji:

- Pracujemy po to, aby żyć, a nie żyjemy po to, aby pracować.

Polki i Polacy nie mogą pracować za półdarmo.

Nie możemy i nie chcemy być montownią Europy.

Spotkanie warszawskiego sztabu wyborczego Barbary Nowackiej

Warszawa, 2 października 2015 r.

Barbara Nowacka, liderka Zjednoczonej Lewicy wzięła udział w spotkaniu wolontariuszy, którzy pracują na rzecz jej kampanii wyborczej w Warszawie.

 

 

Barbara Nowacka kandyduje do Sejmu w okręgu wyborczym nr 19 (m.st. Warszawa).

Jest "jedynką" na liście Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Zjednoczona Lewica.

Tarqumiya Checkpoint

Palestyna, 24 sierpnia 2015 r.

Po opuszczeniu Hebronu administrowanego przez Palestyńczyków, próbowaliśmy wjechać do Izraela przez punkt kontrolny "Tarqumiya Checkpoint".

 

 

Nasze dwa autokary skierowano na stanowiska postojowe. Wszystkim zabrano paszporty.

Zostaliśmy poproszeni o opuszczenie autokarów razem z bagażami.

Funkcjonariusze izraelskiej straży granicznej poprowadzili nas pod lufami pistoletów maszynowych na szczegółową kontrolę.

Bagaże zostały prześwietlone. Ludzi przepędzono przez bramkę wykrywacza metalu.

Dzisiaj w Betlejem

Betlejem, 24 sierpnia 2015 r.

Tradycyjne miejsce, w którym dochodzi do incydentów, to Hebron Road przy skrzyżowaniu z Manger Street.

Długi jednopiętrowy budynek jest z trzech stron otoczony wąskim pasem chodnika i jezdnią.

Po drugiej stronie jezdni stoi izraelska wieża strażnicza, a obok stalowa brama, przez którą oddziały antyterrorystyczne mogą wkraczać bezpośrednio do akcji.

 

Betlejem, Hebron Road, 24 października 2014 r.

 

Arabowie z twarzami zasłoniętymi czarno-białą kefiją (znaną w Polsce jako chusta arafatka) wykorzystują osłonę przejeżdżających samochodów i błyskawicznie wskakują na najbardziej wysunięty fragment chodnika.

Każdy ma w ręku petardę z zawczasu zapalonym lontem lub butelkę z benzyną, z wetkniętym kawałkiem płonącej szmatki.

Ładunki trzeba rzucać tak, żeby eksplodowały na wysokości górnych okienek wieży.

Okopcone ślady na żelbetowej konstrukcji świadczą, że to się udaje.

Jakiś chłopak próbuje podejść do wieży wykorzystując osłonę stalowych blach wózka do grilla ...

Ściana Płaczu

Jerozolima, 25 sierpnia 2015 r.

Ściana Płaczu to odsłonięty fragment zachodniego muru Drugiej Świątyni Jerozolimskiej, wzniesionej za panowania Heroda Wielkiego w roku 19 pne. i zburzonej przez Rzymian w roku 70 ne.

 

Tylko 7 najniższych, odsłoniętych rzędów bloków wapiennych i 17 rzędów zakrytych, znajdujących się poniżej dzisiejszego poziomu gruntu, pochodzi z roku 19 pne.

 

Żydzi wierzą, że mimo zburzenia Świątyni Jerozolimskiej, Boska Obecność nigdy nie opuściła tego miejsca.

Szukając kontaktu z Bogiem, przyjeżdżają z całego świata i udają się pod Ścianę Płaczu.

Mężczyźni podchodząc do ściany okazują szacunek, zakładając nakrycie głowy. Kipę można wziąć z kosza stojącego przy wejściu.

Wymagane jest godne zachowanie.

Niedopuszczalne jest klękanie lub leżenie krzyżem, twarzą do ziemi. Te postawy są zarezerwowane dla niewolnika.

Nie należy siadać na kamiennych płytach, można natomiast skorzystać z krzesła. Mężczyznom wolno tańczyć i śpiewać.

 

Modlący się podchodzą do samej Ściany tak, aby w polu widzenia pozostały tylko kamienne bloki.

Próbują przywrzeć do kamieni całą powierzchnią ciała.

W szczelinach między kamiennymi blokami pozostawiają karteczki z prośbami do Boga.

Osiedla żydowskie w Hebronie

Hebron, 24 sierpnia 2015 r.

 

Izraelski posterunek przed Sanktuarium Grobu Patriarchów, które Arabowie przekształcili w meczet "Ibrahimi Mosque"

 

Opisany w Księdze Rodzaju Hebron, to kolebka narodu żydowskiego:

- (...) Pan rzekł do Abrama: "Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku morzu.

Cały ten kraj, który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na zawsze.

Mahmud Abbas przyjął dziennikarzy z Polski

Ramallah, 23 sierpnia 2015 r.

Mahmud Abbas, prezydent Palestyny przyjął uczestników X Kongresu Polskich Mediów w Ziemi Świętej.

 

 

Wczoraj, 22 sierpnia 2015 r., 80-letni Mahmud Abbas zrezygnował z funkcji przewodniczącego Organizacji Wyzwolenia Palestyny.

Nadal będzie sprawował urząd prezydenta państwa.

Występując przed dziennikarzami z Polski, Mahmud Abbas zapowiedział, że weźmie udział w szczycie Ruchu Państw Niezaangażowanych, który za kilka dni odbędzie się w Teheranie.

Łaciński patriarchat Jerozolimy

Jerozolima, 20 sierpnia 2015 r.

Kanclerz Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy, ksiądz biskup William Shomali przyjął uczestników X Kongresu Polskich Mediów w Ziemi Świętej.

Spotkanie prowadził prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów, redaktor Marek Traczyk.

 

 

William Shomali zwrócił się do uczestników Kongresu:

- Kiedyś najliczniejszą nacją, jaka odwiedzała Ziemię Świętą byli Włosi.

Od kilku lat na czołówkę wysunęli się pielgrzymi z Rosji i z Polski.

Apeluję do Was, byście poprzez media, które reprezentujecie, zapraszali pielgrzymów Polaków, do odwiedzania tej Ziemi.

Tak strona izraelska jak palestyńska z szacunkiem podchodzą do odwiedzających.

Nie zdarzyło się, aby pielgrzymom przybywającym do Ziemi Świętej stało się coś złego.

 

* * * * *

 

Biskup William Shomali zilustrował konflikt izraelsko-palestyński na przykładzie Doliny Kremisan. To jedne z najżyźniejszych ziem w Izraelu.

Na 300 hektarach należących do Opactwa Kremisan (Towarzystwo św. Franciszka Salezego) znajdują się klasztor, winiarnia i szkoły prowadzone przez Salezjanów.

 

Strona izraelska rozpoczęła budowę muru, który ma oddzielać miasto Beit Jala, gdzie mieszkają Arabowie od osiedli żydowskich w Dolinie Kremisan.

Mur będzie przebiegał w poprzek Doliny. Zostanie wzniesiony na terenie należącym do Salezjanów.

58 Arabów będących właścicielami działek w Dolinie Kremisan wystąpiło do izraelskiego sądu z wnioskiem o wstrzymanie budowy.

Wygrali w niższych instancjach i w kwietniu 2015 r. budowa muru została wstrzymana.

Jednak 7 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy Izraela odrzucił wniosek o wstrzymanie budowy i 18 sierpnia została ona wznowiona pod ochroną izraelskich żołnierzy.

Strona izraelska uzasadnia to koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dla osiedli żydowskich na sąsiednich terenach.

 

Biskup William Shomali:

- Prawda jest inna. Chodzi o rozbudowę osiedli żydowskich Har Gilo i Gilo.

Poprzez postawienie muru, Izraelczycy chcą dokonać aneksji kolejnych terenów. Przesunąć granicę państwa Izrael na terytoria palestyńskie (...)

Ich działania zmierzają do tego, żeby wyrugować z ziemi jej mieszkańców i w ten sposób powiększyć swoje tetytorium.

Ponieważ inaczej nie mogą usprawiedliwić aneksji, ich propaganda przedstawia to jako konieczność wynikajacą z troski o bezpieczeństwo. 

Grota Narodzenia Pańskiego w Betlejem

Betlejem, 18 sierpnia 2015 r.

 

 

Miejsce, gdzie wegług legendy urodził się Jezus Chrystus, zostało oznaczone srebrą gwiazdą.

Na gwieździe napis:

- Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est [Tu z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus].

Mężczyzna, który właśnie wszedł do Groty, kładzie się na posadzce i całuje gwiazdę.

3 metry dalej, w Kaplicy Żłóbka nieustannie odprawane jest nabożeństwo. Kilka turystek modli się razem z księdzem.

Bitwa o Mariupol rozegra się w Shirokino

Shirokino, 2 maja 2015 r.

Kluczowa rubież obronna sił ukraińskich wobec spodziewanego ataku na linii  Nowoazowsk - Mariupol.

Pozycje w ruinach domów zajmują żołnierze Batalionu Specjalnego Przeznaczenia "Donbas".

W batalionie służą wyłącznie ochotnicy. Dowodzi nimi charyzmatyczny komendant o pseudonimie "Gal".

 

 

Zajęcie Shirokino otworzy Rosjanom drogę na Mariupol.

Dlatego nawet nie udają, że atakujący to "jednostki powstańcze Noworosji".

Federacja Rosyjska skierowała na ten odcinek elitarne oddziały.

Na dzień 2 maja 2015 r. pozycje wyjściowe do ataku na Shirokino zajmują:

- 237 pułk 106 dywizji (106 Gwardyjska Dywizja Powietrzno-Desantowa z Tuły),

- batalion piechoty morskiej Floty Bałtyckiej,

- oddział specnazu z Centrum Operacji Specjalnych Floty Bałtyckiej (operacje dywersyjne).

Batalion "Donbas" w Shirokino

p>Shirokino, 2 maja 2015 r.

W nocy z 1 na 2 maja rubież obrony w Shirokino została obsadzona przez Batalion Specjalnego Przeznaczenia "Donbas", który przejął pozycję od pułku "Azov".

 

 

Na stanowiska obronne pędzimy po nierównej drodze z maksymalną prędkością, przy jakiej kierowca zdoła jeszcze zapanować nad pojazdem.

Chodzi o to, żeby jak najkrócej przebywać w odkrytym terenie. Samochód nie jest opancerzony.

Wymiana ognia z siłami Federacji Rosyjskiej trwa nieustannie i żołnierze są w stałym pogotowiu.

Rotacja na stanowiskach bojowych odbywa się co 5 - 6 dni.

Dłużej nie da się jechać na adrenalinie. Człowiek popada w otępienie, co może kosztować życie.

Pages

Subscribe to 24godziny.info RSS