Palestyna

Palestyńczycy na targach "TT Warsaw 2015"

Warszawa, 26 listopada 2015 r.

Krajem partnerskim XXIII Międzynarodowych Targów Turystycznych "TT Warsaw 2015" jest Palestyna.

 

Marek Traczyk, prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów podpisuje porozumienie w sprawie organizacji Kongresu Izb Gospodarczych w Ziemi Świętej.

Stoją od lewej: Andrzej Kozłowski, Rula Ma'ayah, Azmi Al Daqqa i Amal Jadou.

 

Minister Turystyki i Starożytności Palestyny, pani Rula Ma'ayah w swoim wystąpieniu posłużyła się retoryką mitu o narodzinach, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa:

- Kiedy mówimy o Palestynie, myślimy o miejscu narodzin naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

The Nativity Church to jedyna Bazylika Narodzenia Pańskiego na świecie.

Mówiąc o Palestynie myślimy o Jerozolimie.

Miejscu, w ktorym nasz Pan, Jezus Chrystus został ukrzyżowany, umarł i zmartwychwstał.

Dzisiaj w Betlejem

Betlejem, 24 sierpnia 2015 r.

Tradycyjne miejsce, w którym dochodzi do incydentów, to Hebron Road przy skrzyżowaniu z Manger Street.

Długi jednopiętrowy budynek jest z trzech stron otoczony wąskim pasem chodnika i jezdnią.

Po drugiej stronie jezdni stoi izraelska wieża strażnicza, a obok stalowa brama, przez którą oddziały antyterrorystyczne mogą wkraczać bezpośrednio do akcji.

 

Betlejem, Hebron Road, 24 października 2014 r.

 

Arabowie z twarzami zasłoniętymi czarno-białą kefiją (znaną w Polsce jako chusta arafatka) wykorzystują osłonę przejeżdżających samochodów i błyskawicznie wskakują na najbardziej wysunięty fragment chodnika.

Każdy ma w ręku petardę z zawczasu zapalonym lontem lub butelkę z benzyną, z wetkniętym kawałkiem płonącej szmatki.

Ładunki trzeba rzucać tak, żeby eksplodowały na wysokości górnych okienek wieży.

Okopcone ślady na żelbetowej konstrukcji świadczą, że to się udaje.

Jakiś chłopak próbuje podejść do wieży wykorzystując osłonę stalowych blach wózka do grilla ...

Osiedla żydowskie w Hebronie

Hebron, 24 sierpnia 2015 r.

 

Izraelski posterunek przed Sanktuarium Grobu Patriarchów, które Arabowie przekształcili w meczet "Ibrahimi Mosque"

 

Opisany w Księdze Rodzaju Hebron, to kolebka narodu żydowskiego:

- (...) Pan rzekł do Abrama: "Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku morzu.

Cały ten kraj, który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na zawsze.

Mahmud Abbas przyjął dziennikarzy z Polski

Ramallah, 23 sierpnia 2015 r.

Mahmud Abbas, prezydent Palestyny przyjął uczestników X Kongresu Polskich Mediów w Ziemi Świętej.

 

 

Wczoraj, 22 sierpnia 2015 r., 80-letni Mahmud Abbas zrezygnował z funkcji przewodniczącego Organizacji Wyzwolenia Palestyny.

Nadal będzie sprawował urząd prezydenta państwa.

Występując przed dziennikarzami z Polski, Mahmud Abbas zapowiedział, że weźmie udział w szczycie Ruchu Państw Niezaangażowanych, który za kilka dni odbędzie się w Teheranie.

Łaciński patriarchat Jerozolimy

Jerozolima, 20 sierpnia 2015 r.

Kanclerz Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy, ksiądz biskup William Shomali przyjął uczestników X Kongresu Polskich Mediów w Ziemi Świętej.

Spotkanie prowadził prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów, redaktor Marek Traczyk.

 

 

William Shomali zwrócił się do uczestników Kongresu:

- Kiedyś najliczniejszą nacją, jaka odwiedzała Ziemię Świętą byli Włosi.

Od kilku lat na czołówkę wysunęli się pielgrzymi z Rosji i z Polski.

Apeluję do Was, byście poprzez media, które reprezentujecie, zapraszali pielgrzymów Polaków, do odwiedzania tej Ziemi.

Tak strona izraelska jak palestyńska z szacunkiem podchodzą do odwiedzających.

Nie zdarzyło się, aby pielgrzymom przybywającym do Ziemi Świętej stało się coś złego.

 

* * * * *

 

Biskup William Shomali zilustrował konflikt izraelsko-palestyński na przykładzie Doliny Kremisan. To jedne z najżyźniejszych ziem w Izraelu.

Na 300 hektarach należących do Opactwa Kremisan (Towarzystwo św. Franciszka Salezego) znajdują się klasztor, winiarnia i szkoły prowadzone przez Salezjanów.

 

Strona izraelska rozpoczęła budowę muru, który ma oddzielać miasto Beit Jala, gdzie mieszkają Arabowie od osiedli żydowskich w Dolinie Kremisan.

Mur będzie przebiegał w poprzek Doliny. Zostanie wzniesiony na terenie należącym do Salezjanów.

58 Arabów będących właścicielami działek w Dolinie Kremisan wystąpiło do izraelskiego sądu z wnioskiem o wstrzymanie budowy.

Wygrali w niższych instancjach i w kwietniu 2015 r. budowa muru została wstrzymana.

Jednak 7 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy Izraela odrzucił wniosek o wstrzymanie budowy i 18 sierpnia została ona wznowiona pod ochroną izraelskich żołnierzy.

Strona izraelska uzasadnia to koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dla osiedli żydowskich na sąsiednich terenach.

 

Biskup William Shomali:

- Prawda jest inna. Chodzi o rozbudowę osiedli żydowskich Har Gilo i Gilo.

Poprzez postawienie muru, Izraelczycy chcą dokonać aneksji kolejnych terenów. Przesunąć granicę państwa Izrael na terytoria palestyńskie (...)

Ich działania zmierzają do tego, żeby wyrugować z ziemi jej mieszkańców i w ten sposób powiększyć swoje tetytorium.

Ponieważ inaczej nie mogą usprawiedliwić aneksji, ich propaganda przedstawia to jako konieczność wynikajacą z troski o bezpieczeństwo. 

Subscribe to RSS - Palestyna