Religia

Niech Bóg błogosławi wasze marzenia!

W nocy z 30 na 31 lipca 2016 r. w Brzegach koło Wieliczki odbyło się nocne czuwanie modlitewne uczestników Światowych Dni Młodzieży.

Czuwającym towarzyszył papież Franciszek.

 

 

Wygłaszając rozważania przygotowane na czuwanie modlitewne z młodzieżą, papież Franciszek mówił o inżynierii społecznej uprawianej przez wpływowe grupy interesu, na rzecz kształtowania konsumpcyjnego stylu życia i rozpadu więzi łączących ludzkie zbiorowości.

Działania te mają charakter celowy i wykraczają poza doraźny interes ekonomiczny sprzedawców dóbr konsumpcyjnych.

Ich adresatem są przede wszystkim ludzie młodzi:

- Z pewnością dla wielu łatwiej i korzystniej jest mieć młodych ludzi ogłupiałych i otumanionych, mylących szczęście z kanapą.

Dla wielu okazuje się to wygodniejsze, niż posiadanie młodych bystrych, pragnących odpowiedzieć na marzenie Boga i na wszystkie aspiracje serca.

 

Rozpad więzi międzyludzkich, atomizacja i wyobcowanie jednostek, nie są efektem naturalnej ewolucji społeczeństw, ale świadomie prowadzonej polityki informacyjnej:

- Współczesne życie mówi nam, że bardzo łatwo skupić uwagę na tym, co nas dzieli, na tym, co nas rozłącza jednych od drugich.

Chcieliby, abyśmy uwierzyli, że zamknąć się w sobie, to najlepszy sposób, by uchronić się od tego, co wyrządza nam zło.

 

Strach przed zagrożeniami istniejącymi w świecie zewnętrznym jest budowany celowo, a jako właściwa reakcja na zagrożenie, jest wskazywana ucieczka i zamykanie się w izolacji.

Papież Franciszek prosi rabina Schudricha: Módl się za mnie!

29 lipca 2016 r. papież Franciszek odwiedził były hitlerowski obóz zagłady Birkenau.

 

Papież Franciszek przed Pomnikiem Ofiar Faszyzmu w Birkenau

 

O godzinie 10:30 papież przeszedł przez bramę główną obozu, zwaną "Bramą Śmierci".

Trasę wzdłuż bocznicy kolejowej "Judenrampe", którą przywożono więźniów, przebył melexem.

O godz. 10:40 dotarł na plac przed Pomnikiem Ofiar Faszyzmu.

Na papieża oczekiwali: premier Beata Szydło i Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Michael Schudrich, naczelny rabin Polski, odśpiewał po hebrajsku Psalm 130, a następnie ksiądz katolicki odczytał treść Psalmu w języku polskim:

- Z głębokości wołam do Ciebie, Panie!

Panie, wysłuchaj głosu mego ...

 

W tym czasie papież Franciszek stał twarzą do pomnika, pogrążony w milczącej modlitwie.

Rabin Michael Schudrich zwrócił się do Franciszka, dziękując mu za cichą modlitwę.

Papież odpowiedział słowami:

- Módl się za mnie.

Chanuka w Sejmie

Warszawa, 10 grudnia 2015 r.

W związku ze świętem Chanuka, w Sejmie odbyło się uroczyste zapalenie świec.

 

Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Sejmu RP zapala pierwszą świecę

 

Święto Chanuka rozpoczęło się w niedzielę 6 grudnia, o zachodzie słońca.

Zakończy się z zachodem słońca w poniedziałek, 14 grudnia.

Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Sejmu RP zapaliła pierwszą świecę tę, od której zapala się pozostałe.

Następnie rabin Szalom Ber Stambler zapalił 5 świec chanukowych.

Subscribe to RSS - Religia