Rolnictwo

Ciężkie czasy dla palaczy

Produkcja papierosów to działalność szkodliwa społecznie i w perspektywie długookresowej zostanie całkowicie wyeliminowana.

Jedyne, co Komisja Europejska może zaproponować plantatorom tytoniu, to pomoc w przekwalifikowaniu się i zmianie profilu działalności.

 

Vytenis Andriukaitis, komisarz Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności

 

Warszawa, 12 maja 2016 r.

Vytenis Andriukaitis, komisarz Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, wziął udział we wspólnym posiedzeniu trzech komisji sejmowych:

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Zdrowia.

 

Komisarz nawiązał do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dyrektywa:

- Zakazuje sprzedaży papierosów aromatyzowanych, w tym popularnych w Polsce papierosów mentolowych.

- Wprowadza obowiązek umieszczania na opakowaniach ostrzeżeń zdrowotnych, łączących grafikę z tekstem. Ostrzeżenie musi być umieszczone z przodu i z tyłu opakowania tak, aby z każdej strony zajmowało nie mniej niż 65% powierzchni.

- Nakłada na producentów obowiązek sprawozdawczy, dotyczący składników wykorzystywanych w wyrobach.

- Zezwala państwom członkowskim na wprowadzenie zakazu sprzedaży internetowej.

- Ogranicza sprzedaż płynów do papierosów elektronicznych.

- Zobowiązuje producentów do rejestrowania nowatorskich wyrobów tytoniowych przed wprowadzeniem na rynek.

 

Polska jest drugim w Unii Europejskiej (za Niemcami) producentem cienkich papierosów mentolowych.

70% produkcji jest przeznaczone na eksport.

50% - do innych krajów Unii Europejskiej, 20% - poza Unię.

 

Robert Winnicki, poseł na Sejm RP:

- Dyrektywy tytoniowe uderzają bardzo mocno w polskie rolnictwo. Mamy tutaj Komisję Rolnictwa.

Kuriozalna jest sytuacja, w której papierosy o podobnej ilości szkodliwych substancji, ciał smolistych, są eliminowane tylko dlatego, że są smakowe i pomimo ostrzeżeń mogą bardziej smakować odbiorcom.

 

Vytenis Andriukaitis uważa, że zdrowie ludzi, zagrożone na skutek palenia papierosów, stanowi rację nadrzędną wobec interesu ekonomicznego rolników, producentów tytoniu:

- Tytoń to zabójca. Co do tego nie ma wątpliwości (...)

Tytoń ma wyłącznie działanie rakotwórcze. Zawiera setki różnych substancji sprzyjających powstawaniu nowotworów.

Nie ma żadnego powodu, który uzasadniałby używanie tytoniu.

 

Produkcja papierosów to działalność szkodliwa społecznie i w perspektywie długookresowej zostanie całkowicie wyeliminowana.

Jedyne, co Komisja Europejska może zaproponować plantatorom tytoniu, to pomoc w przekwalifikowaniu się i zmianie profilu działalności:

- Kiedy mówimy o sektorze rolnym, to istnieje możliwość zmiany formuły działalności.

Wdrożenia produkcji innego typu.

Będziemy wspierać tych ludzi, żeby zmienili swoją produkcję.

Rozejrzyjcie się dookoła, możliwości jest wiele.

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Warszawa, 5 maja 2016 r.

Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych, znakowanie żywności, uproszczenie procedur dotyczących rolników i niebezpieczeństwa związane z uprawą roślin genetycznie zmodyfikowanych były tematami konferencji "Zrównoważona koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Próba rozwiązania aktualnych problemów występujących w polskim rolnictwie".

Konferencja odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Jarosław Sachajko, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Obecni byli przedstawiciele organizacji rolniczych oraz organizacji konsumenckich sprzeciwiających się dopuszczeniu do sprzedaży genetycznie modyfikowanej żywności.

Konferencję prowadził Jarosław Sachajko (Klub Poselski Kukiz'15), przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- Konferencja ma dwa cele. Po pierwsze przedstawienie Komisji Sejmowej i Senackiej oraz ministerstwu problemów, jakie państwo zauważają.

Wysłuchanie propozycji rozwiązań, jakie państwo na pewno już mają

I w drugą stronę. Chcielibyśmy jako Komisja, żeby państwo zapoznali się z problemami innych.

Za chwilę zobaczycie państwo przekrój różnych tematów.

Subscribe to RSS - Rolnictwo