Zdrowie

Ciężkie czasy dla palaczy

Produkcja papierosów to działalność szkodliwa społecznie i w perspektywie długookresowej zostanie całkowicie wyeliminowana.

Jedyne, co Komisja Europejska może zaproponować plantatorom tytoniu, to pomoc w przekwalifikowaniu się i zmianie profilu działalności.

 

Vytenis Andriukaitis, komisarz Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności

 

Warszawa, 12 maja 2016 r.

Vytenis Andriukaitis, komisarz Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, wziął udział we wspólnym posiedzeniu trzech komisji sejmowych:

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Zdrowia.

 

Komisarz nawiązał do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dyrektywa:

- Zakazuje sprzedaży papierosów aromatyzowanych, w tym popularnych w Polsce papierosów mentolowych.

- Wprowadza obowiązek umieszczania na opakowaniach ostrzeżeń zdrowotnych, łączących grafikę z tekstem. Ostrzeżenie musi być umieszczone z przodu i z tyłu opakowania tak, aby z każdej strony zajmowało nie mniej niż 65% powierzchni.

- Nakłada na producentów obowiązek sprawozdawczy, dotyczący składników wykorzystywanych w wyrobach.

- Zezwala państwom członkowskim na wprowadzenie zakazu sprzedaży internetowej.

- Ogranicza sprzedaż płynów do papierosów elektronicznych.

- Zobowiązuje producentów do rejestrowania nowatorskich wyrobów tytoniowych przed wprowadzeniem na rynek.

 

Polska jest drugim w Unii Europejskiej (za Niemcami) producentem cienkich papierosów mentolowych.

70% produkcji jest przeznaczone na eksport.

50% - do innych krajów Unii Europejskiej, 20% - poza Unię.

 

Robert Winnicki, poseł na Sejm RP:

- Dyrektywy tytoniowe uderzają bardzo mocno w polskie rolnictwo. Mamy tutaj Komisję Rolnictwa.

Kuriozalna jest sytuacja, w której papierosy o podobnej ilości szkodliwych substancji, ciał smolistych, są eliminowane tylko dlatego, że są smakowe i pomimo ostrzeżeń mogą bardziej smakować odbiorcom.

 

Vytenis Andriukaitis uważa, że zdrowie ludzi, zagrożone na skutek palenia papierosów, stanowi rację nadrzędną wobec interesu ekonomicznego rolników, producentów tytoniu:

- Tytoń to zabójca. Co do tego nie ma wątpliwości (...)

Tytoń ma wyłącznie działanie rakotwórcze. Zawiera setki różnych substancji sprzyjających powstawaniu nowotworów.

Nie ma żadnego powodu, który uzasadniałby używanie tytoniu.

 

Produkcja papierosów to działalność szkodliwa społecznie i w perspektywie długookresowej zostanie całkowicie wyeliminowana.

Jedyne, co Komisja Europejska może zaproponować plantatorom tytoniu, to pomoc w przekwalifikowaniu się i zmianie profilu działalności:

- Kiedy mówimy o sektorze rolnym, to istnieje możliwość zmiany formuły działalności.

Wdrożenia produkcji innego typu.

Będziemy wspierać tych ludzi, żeby zmienili swoją produkcję.

Rozejrzyjcie się dookoła, możliwości jest wiele.

Barbara Nowacka odwiedziła Szpital Wojewódzki w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska, 16 października 2015 r.

Barbara Nowacka odwiedziła Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Białej Podlaskiej.

 

Barbara Nowacka i Riad Haidar, ordynator Oddziału Neonatologii

 

Liderka Zjednoczonej Lewicy spotkała się z przedstawicielkami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników liczby pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców - 5,4 (31 grudnia 2014).

Mgr Elżbieta Celmer vel Domańska, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przedstawiła raport dotyczący kadry pielęgniarek i położnych na obszarze działania Izby.

Raport został sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.

 

Średnia wieku pielęgniarek pracujących w Szpitalu Wojewódzkim w Białej Podlaskiej wynosi 48 lat, położnych - 51 lat.

Szpital Powiatowy w Radzyniu Podlaskim:

Średnia wieku pielęgniarek - 50 lat, położnych - 52 lata.

Szpital Powiatowy w Międzyrzeczu Podlaskim:

Średnia wieku pielęgniarek - 52 lata, położnych - 50 lat.

Średnia płaca zasadnicza pielęgniarek i położnych pracujących w Szpitalu Powiatowym w Radzyniu Podlaskim wynosi 1600,00 zł miesięcznie.

W roku 2014 na obszarze działania Izby liczba absolwentek szkół medycznych, którym po raz pierwszy potwierdzono prawo wykonywania zawodu wyniosła:

liczba pielęgniarek - 1,

liczba położnych -1.

Pielęgniarki i położne, które podejmują pracę za granicą otrzymują z Okręgowej Izby zaświadczenia konieczne do uznania ich kwalifikacji.

W roku 2014 Izba w Białej Podlaskiej wydała 4 takie zaświadczenia pielęgniarkom i 1 położnej.

Dziewczyny wyjechały do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Norwegii i Belgii.

Subscribe to RSS - Zdrowie