Barbara Nowacka odwiedziła Szpital Wojewódzki w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska, 16 października 2015 r.

Barbara Nowacka, liderka Zjednoczonej Lewicy odwiedziła Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Białej Podlaskiej.

 

Barbara Nowacka i Riad Haidar, ordynator Oddziału Neonatologii

 

Szpital ma status publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i podlega Wojewodzie Lubelskiemu.

W roku 2014 szpital wypracował zysk, a jego bilans zamknął sie kwotą 130 mln zł.

Szpital posiada 22 oddziały, na których rocznie hospitalizowanych jest 27 tys. pacjentów.

 

Barbara Nowacka spotkała się z kadrą zarządzającą szpitala.

Dyrektor naczelny, mgr inż. Dariusz Oleński sam nie jest lekarzem, jest za to doskonałym menedżerem.

Za rozwój szpitala odpowiada dr nauk medycznych Joanna Kozłowiec, zastępca dyrektora.

 

W szpitalu funkcjonuje nowoczesny Oddział Neonatologii - leczenia noworodków.

Oddział nosi imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i posiada 6 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodków.

Ordynatorem oddziału jest lekarz medycyny Riad Haidar, specjalista drugiego stopnia w dziedzinie neonatologii.

 

Liderka Zjednoczonej Lewicy spotkała się także z przedstawicielkami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników liczby pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców - 5,4 (31 grudnia 2014).

Mgr Elżbieta Celmer vel Domańska, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przedstawiła raport dotyczący kadry pielęgniarek i położnych na obszarze działania Izby.

Raport został sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.

 

Średnia wieku pielęgniarek pracujących w Szpitalu Wojewódzkim w Białej Podlaskiej wynosi 48 lat, położnych - 51 lat.

Szpital Powiatowy w Radzyniu Podlaskim:

Średnia wieku pielęgniarek - 50 lat, położnych - 52 lata.

Szpital Powiatowy w Międzyrzeczu Podlaskim:

Średnia wieku pielęgniarek - 52 lata, położnych - 50 lat.

Średnia płaca zasadnicza pielęgniarek i położnych pracujących w Szpitalu Powiatowym w Radzyniu Podlaskim wynosi 1600,00 zł miesięcznie.

W roku 2014 na obszarze działania Izby liczba absolwentek szkół medycznych, którym po raz pierwszy potwierdzono prawo wykonywania zawodu wyniosła:

liczba pielęgniarek - 1,

liczba położnych -1.

Pielęgniarki i położne, które podejmują pracę za granicą otrzymują z Okręgowej Izby zaświadczenia konieczne do uznania ich kwalifikacji.

W roku 2014 Izba w Białej Podlaskiej wydała 4 takie zaświadczenia pielęgniarkom i 1 położnej.

Dziewczyny wyjechały do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Norwegii i Belgii.

 

Elżbieta Celmer vel Domańska:

- Nie mamy młodych koleżanek, które chcą podjąć w ogóle kształcenie w tych zawodach.

 

* * * * *

 

Spotkanie z przedstawicielkami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

 

Szpital Wojewódzki w Białej Podlaskiej - galeria zdjęć

 

* * * * *

 

Zdjęcia: Robert Ostrowski

 

Tags: