Grota Narodzenia Pańskiego w Betlejem - galeria zdjęć

Betlejem, 18 sierpnia 2015 r.

 

Wejście do Groty Narodzenia Pańskiego

 

Kobieta przykłada obrazek do ikony żeby nabrał cudownych własności

 

Miejsce, gdzie wegług legendy urodził się Jezus Chrystus zostało oznaczone srebrą gwiazdą.

Na gwieździe napis:

- Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est [Tu z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus].

 

W Kaplicy Żłóbka nieustannie odprawane jest nabożeństwo

 

Cela św. Hieronima

 

Wirydarz Kościoła św. Katarzyny, przez który można dostać się do groty omijając strażników przy głównym wejściu Bazyliki Narodzenia Pańskiego

 

W samej Bazylice stoją rusztowania. Trwa nieustanny remont.

 

Zdjęcia: Robert Ostrowski