Łaciński patriarchat Jerozolimy

Jerozolima, 20 sierpnia 2015 r.

Rzymskokatolicki patriarchat Jerozolimy został utworzony w 1099 r. po zdobyciu Jerozolimy przez krzyżowców.

Obecnie obejmuje obszar Izraela wraz z terenami, na których mieszkają Arabowie, Królestwo Jordani i Cypr.

Siedziba Patriarchatu mieści się w Jerozolimie, w Bramie Jaffy pod numerem 8.

 

 

Kanclerz Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy, ksiądz biskup William Shomali przyjął uczestników X Kongresu Polskich Mediów w Ziemi Świętej.

Spotkanie prowadził prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów, redaktor Marek Traczyk.

 

William Shomali zwrócił się do uczestników Kongresu:

- Kiedyś najliczniejszą nacją, jaka odwiedzała Ziemię Świętą byli Włosi.

Od kilku lat na czołówkę wysunęli się pielgrzymi z Rosji i z Polski.

Apeluję do Was, byście poprzez media, które reprezentujecie, zapraszali pielgrzymów Polaków, do odwiedzania tej Ziemi.

Tak strona izraelska jak palestyńska z szacunkiem podchodzą do odwiedzających.

Nie zdarzyło się, aby pielgrzymom przybywającym do Ziemi Świętej stało się coś złego.

 

* * * * *

 

29 listopada 2012 roku Palestyna uzyskała oficjalny status nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ.

Oznacza to uznanie Państwa Palestyńskiego za podmiot prawa międzynarodowego, ale tylko wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W praktyce daje Palestyńczykom możliwość występowania w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze.

Wbrew twierdzeniom Palestyńczyków, tylko 2 państwa europejskie, Szwecja i Watykan oficjalnie uznają ich państwo.

W świetle prawa międzynarodowego Palestyna stanowi terytorium o nieustalonym statusie.

Wprawdzie już w roku 1988 niepodległą Palestynę uznał Związek Radziecki, ale Federacja Rosyjska nigdy nie potwierdziła uznania granic tego państwa.

 

Biskup William Shomali odniósł się do braku oficjalnego uznania ganic Państwa Palestyńskiego przez większość państw europejskich:

- Watykan i Szwecja uznały już tę granicę.

17 parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej próbowało zająć jakieś stanowisko w tej sprawie.

Europa za mało robi na rzecz oficjalnego uznania statusu Palestyny ogłoszonego przez Narody Zjednoczone.

 

William Shomali przedstawił stanowisko Patriarchatu dotyczące możliwości rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego:

- Rozwiązanie konfliktu nie będzie możliwe bez zewnętrznego nacisku.

 

* * * * *

 

Ksiądz biskup zilustrował konflikt izraelsko-palestyński na przykładzie Doliny Kremisan. To jedne z najżyźniejszych ziem w Izraelu.

Na 300 hektarach należących do Opactwa Kremisan (Towarzystwo św. Franciszka Salezego) znajdują się klasztor, winiarnia i szkoły prowadzone przez Salezjanów.

 

Strona izraelska rozpoczęła budowę muru, który ma oddzielać miasto Beit Jala, gdzie mieszkają Arabowie od osiedli żydowskich w Dolinie Kremisan.

Mur będzie przebiegał w poprzek Doliny. Zostanie wzniesiony na terenie należącym do Salezjanów.

58 Arabów będących właścicielami działek w Dolinie Kremisan wystąpiło do izraelskiego sądu z wnioskiem o wstrzymanie budowy.

Wygrali w niższych instancjach i w kwietniu 2015 r. budowa muru została wstrzymana.

Jednak 7 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy Izraela odrzucił wniosek o wstrzymanie budowy i 18 sierpnia została ona wznowiona pod ochroną izraelskich żołnierzy.

Strona izraelska uzasadnia to koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dla osiedli żydowskich na sąsiednich terenach.

 

Biskup William Shomali:

- Prawda jest inna. Chodzi o rozbudowę osiedli żydowskich Har Gilo i Gilo.

Poprzez postawienie muru, Izraelczycy chcą dokonać aneksji kolejnych terenów. Przesunąć granicę państwa Izrael na terytoria palestyńskie (...)

Ich działania zmierzają do tego, żeby wyrugować z ziemi jej mieszkańców i w ten sposób powiększyć swoje tetytorium.

Ponieważ inaczej nie mogą usprawiedliwić aneksji, ich propaganda przedstawia to jako konieczność wynikajacą z troski o bezpieczeństwo. 

 

William Shomali wylicza nierozwiązane problemy w relacjach Żydów i Arabów:

- Jerozolima. Do kogo należy Jerozolima?

- Powrót uchodźców palestyńskich, którzy zostali wyrzuceni i są rozproszeni po całym świecie.

- Granica izraelsko-palestyńska. Gdzie przebiega ta granica i kto ją wyznacza?

- Strefa Gazy. Problemem jest Gaza, która nie jest częścią Palestyny. Krążą legendy o podziemnych korytarzach między Gazą i Palestyną. Nie ma żadnego korytarza.

  W Gazie panuje bieda, która przekracza granice niedostatku.

- Problem nienawiści między narodami. Nienawiści, która zabija. Obie strony dopuszczają się aktów przemocy.

  Zdarza się, że Palestyńczyk zabije Żyda.

  Zdarza się również - bardzo często - że ataków dopuszczają się mieszkańcy nowych osiedli żydowskich. Palą kościoły, palą meczety, niszczą domy ...

 

* * * * *

 

 

Łaciński patriarchat Jerozolimy - galeria zdjęć

 

* * * * *

 

Zdjęcia: Robert Ostrowski

 

Tags: