Mahmud Abbas przyjął dziennikarzy z Polski

Ramallah, 23 sierpnia 2015 r.

Mahmud Abbas, prezydent Palestyny przyjął uczestników X Kongresu Polskich Mediów w Ziemi Świętej.

 

 

Mahmud Abbas ur. 1935 został wybrany prezydentem Autonomii Palestyńskiej w wyborach przeprowadzonych 9 stycznia 2005 r.

Po śmierci Jasera Arafata (11 października 2004 r.) stanął na czele Organizacji Wyzwolenia Palestyny.

29 października 2004 r. oficjalnie objął funkcję przewodniczącego OWP.

W wyborach prezydenckich startował jako kandydat partii Al-Fatah. Uzyskał 67,38% ważnych głosów.

4 stycznia 2013 r. wydał dekret o przekształceniu Autonomii Palestyńskiej w Państwo Palestyny i objął nowo utworzony urząd Prezydenta Państwa Palestyny.

 

Wczoraj, 22 sierpnia 2015 r., 80-letni Mahmud Abbas zrezygnował z funkcji przewodniczącego Organizacji Wyzwolenia Palestyny.

Nadal będzie sprawował urząd prezydenta państwa.

Występując przed dziennikarzami z Polski, Mahmud Abbas zapowiedział, że weźmie udział w szczycie Ruchu Państw Niezaangażowanych, który za kilka dni odbędzie się w Teheranie.

 

Do niedawna relacje Państwa Palestyńskiego z Iranem były bardzo oziębłe.

Iran wspiera Hamas, który rywalizuje z partią Al-Fatah, a w Strefie Gazy przejął władzę.

Dla palestyńskiego przywódcy przeszkodą do złożenia wizyty w Teheranie były także sankcje międzynarodowe nałożone na Iran w związku z domniemanym programem nuklearnym.

Państwo Palestyńskie jest całkowicie zależne od pomocy zagranicznej, a największymi darczyńcami są Stany Zjednoczone i Unia Europejska.

Poprawne stosunki z USA i Unią mają zasadnicze znaczenia.

Rozmowy między Palestyną i Iranem w sprawie wizyty Mahmuda Abbasa mogły się rozpocząć dopiero wtedy, kiedy Rada Bezpieczeństwa ONZ zaaprobowała porozumienie nuklearne zawarte w Wiedniu 14 lipca 2015 r.

 

* * * * *

 

 

Mahmud Abbas - galeria zdjęć

 

* * * * *

 

Zdjęcia: Robert Ostrowski

 

Tags: