Palestyńczycy na targach "TT Warsaw 2015"

Warszawa, 26 listopada 2015 r.

Krajem partnerskim XXIII Międzynarodowych Targów Turystycznych "TT Warsaw 2015" jest Palestyna.

 

Marek Traczyk, prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów podpisuje porozumienie w sprawie organizacji Kongresu Izb Gospodarczych w Ziemi Świętej.

Stoją od lewej: Andrzej Kozłowski, Rula Ma'ayah, Azmi Al Daqqa i Amal Jadou.

 

Delegacja palestyńska uczestniczyła w uroczystym otwarciu Targów.

We wspólnej konferencji prasowej wzięli udział:

- Minister Turystyki i Starożytności Palestyny, pani Rula Ma'ayah,

- Dyrektor Departamentu ds. Europejskich w MSZ Palestyny, pani Amal Jadou,

- Ambasador Palestyny w Polsce, pan Azmi Al Daqqa,

- Wiceprezes firmy MT Targi Polska SA, pan Andrzej Kozłowski, przedstawiciel organizatora Targów.

 

Pani Rula Ma'ayah w swoim wystąpieniu posłużyła się retoryką mitu o narodzinach, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa:

- Kiedy mówimy o Palestynie, myślimy o miejscu narodzin naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

The Nativity Church to jedyna Bazylika Narodzenia Pańskiego na świecie.

Mówiąc o Palestynie myślimy o Jerozolimie.

Miejscu, w ktorym nasz Pan, Jezus Chrystus został ukrzyżowany, umarł i zmartwychwstał.

 

W roku 2014 Palestynę odwiedziło 75 tys. Polaków, w większości pielgrzymów do Ziemi Świętej.

Pod względem liczby turystów podróżujących do Palestyny jesteśmy na drugim miejscu w Europie i na czwartym w świecie.

 

Rula Ma'ayah:

- W zeszłym roku mieliśmy 2,6 mln turystów, którzy odwiedzili Palestynę.

 

Dokładnie, było to 2 527 281 turystów z zagranicy:

17% stanowili Rosjanie, 425 461 osób,

6% - Amerykanie, 141 669 osób,

4% - Włosi, 88 618 osób,

3% - Polacy, 74 962 osób.

 

Statystyka przyjazdów nie przekłada się na przychody, jakie Palestyna uzyskuje z turystyki.

W przemyśle turystycznym przychody nie zależą od liczby osób, które przekroczyły granicę, ale od liczby noclegów spędzonych w danym kraju.

W roku 2014 turyści z całego świata skorzystali z 1 mln 66 tys. noclegów turystycznych i zostawili w Palestynie 865 mln dolarów, co stanowiło 13,7% produktu krajowego brutto.

 

W statystyce noclegów turystycznych w Palestynie, Polacy są na drugim miejscu:

Rosjanie skorzystali z 172 tys. noclegów, co stanowiło 16%,

Polacy - 108 113, co stanowiło 10% wszystkich noclegów.

Dla przemysłu turystycznego Palestyny, Polska jest jednym z kluczowych rynków.

Można przyjąć, że pod względem pieniędzy, jakie turyści z całego świata zostawiają w Palestynie, zajmujemy drugie miejsce po Rosjanach.

 

Państwo Palestyńskie jest całkowicie zależne od pomocy zagranicznej, a największymi darczyńcami są Stany Zjednoczone i Unia Europejska.

75 tys. Polaków, ktorzy przyjeżdżają, żeby na miejscu obcować z mitem o narodzeniu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, ma znaczenie.

 

* * * * *

 

Pani Amal Jadou, dyrektor Departamentu ds. Europejskich w MSZ Palestyny przyjechała do Polski na konsultacje polityczne dotyczące bieżącej sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz współpracy dwustronnej.

Podczas spotkania w polskim MSZ złoży oficjalne podziękowanie za to, że podczas głosowania na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w kwestii wciągnięcia palestyńskiej flagi na maszt przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku, przedstawiciel Polski oddał głos "za".

 

Amal Jadou:

- Polska jest dużym i wpływowym krajem w Unii Europejskiej.

Chcielibyśmy, żeby Polska odgrywała większą rolę w procesie rozwiązywania konfliktu palestyńsko-izraelskiego i doprowadzenia do pokoju na Bliskim Wschodzie.

 

Amal Jadou nawiązała do pomocy, jakiej Polska Rzeczpospolita Ludowa udzielała Organizacji Wyzwolenia Palestyny przed rokiem 1989:

- Szczególnie, że ten kraj był dla nas wyjątkowo szczodry.

Wykształcił wielu z naszych lekarzy, nauczycieli, architektów.

Ta współpraca jest naprawdę ważna i będziemy ją kontynuować.

Przyszedł czas abyśmy odwzajemnili tę szczodrość, przyjmując Was w Palestynie, żebyście mogli doświadczyć naszej gościnności.

 

* * * * *

 

Marek Traczyk, przezes Stowarzyszenia Polskich Mediów złożył na ręce pani minister Ruli Ma'ayah podziękowanie za umożliwienie przeprowadzenia w Ziemi Świętej X Kongresu Polskich Mediów, w dniach od 18 do 25 sierpnia 2015 r.

- Jednym z efektów tego pobytu jest wypracowane porozumienie pomiędzy:

Warszawską Izbą Gospodarczą,

Polską Izbą Hotelarstwa,

Stowarzyszeniem Polskich Mediów

oraz Arabskim Stowarzyszeniem Hoteli w Palestynie,

w sprawie zorganizowania w przyszłym roku Kongresu Izb Gospodarczych w Ziemi Świętej.

 

Marek Traczyk zaprosił do stołu prezydialnego przedstawicieli wymienionych izb i stowarzyszeń.

Dokonano oficjalnego podpisania dokumentów.

 

* * * * *

 

W piątek 27 listopada 2015 r. pani Amal Jadou spotkała się z Konradem Pawlikiem podsekretarzem stanu [wiceministrem] w polskim MSZ.

Uzyskała oficjalne zapewnienie, że Polska nadal będzie udzielać pomocy Palestynie w ramach Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2016-2020.

[Źródło: komunikat Biura Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych]

 

* * * * *

 

Pani Amal Jadou, dyrektor Departamentu ds. Europejskich w MSZ Palestyny

 

Palestyńczycy na targach "TT Warsaw 2015" - galeria zdjęć

 

Zdjęcia: Robert Ostrowski

 

Tags: