Pierwsze posiedzenie Sejmu VIII Kadencji

Warszawa, 12 listopada 2015 r.

Pierwsze posiedzenie Sejmu VIII Kadencji otworzył Marszałek Senior Kornel Morawiecki.

Zgromadzeni na Sali Plenarnej wysłuchali orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Marszałek Senior także wygłosił krótkie przemówienie, po czym odczytał rotę ślubowania poselskiego:

- Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Paweł Kukiz składa ślubowanie poselskie

 

Zgodnie z regulaminem Sejmu, posłowie kolejno wstawali z miejsc i wypowiadali słowo "Ślubuję".

Większość posłów dodawała zdanie "Tak mi dopomóż Bóg".

Ale nie wszyscy.

27 deputowanych poprzestało na formule ślubowania nie zawierającej odwołania do Boga.

 

* * * * *

 

Joanna Mucha, posłanka na Sejm VIII Kadencji

 

Ślubowanie posłów na Sejm VIII Kadencji - galeria zdjęć

 

* * * * *

 

Zdjęcia: Robert Ostrowski

 

Tags: