Założenia polityki pieniężnej na rok 2016 - galeria zdjęć

Posiedzenie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, 5 stycznia 2016 r.

 

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej są w równej liczbie powoływani przez Prezydenta RP, Sejm i Senat.
Na posiedzenie Komisji Finansów Publicznych przybyli:
- Dr Andrzej Rzońca (powołany w skład Rady przez Senat),
- Prof. Andrzej Kaźmierczak (powołany w skład Rady przez Prezydenta RP),
- Prof. Elżbieta Chojna-Duch (powołana w skład Rady przez Sejm).

 

Andrzej Jaworski, przewodniczący Komisji Finansów Publicznych

 

Wiesław Janczyk, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

 

Krystyna Skowrońska, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

 

Paulina Hennig-Kloska, Janusz Cichoń i Krystyna Skowrońska

 

Janusz Cichoń, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

 

Gabriela Masłowska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

 

Tadeusz Cymański, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

 

Killion Munyama, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

 

Dr Andrzej Rzońca (członek RPP)

 

Ryszard Kokoszczyński, członek Zarządu NBP przedstawia dokument ”Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 roku”

 

Zdjęcia: Robert Ostrowski