Prezydent powołał dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej

Warszawa, 23 lutego 2016 r.

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania w skład Rady Polityki Pieniężnej dla Łukasza Hardta i Kamila Zubelewicza.

Prezydent przyjął przysięgę od nowo powołanych członków Rady.

 

Prezydent Andrzej Duda wręcza nominację dla Kamila Zubelewicza

 

Andrzej Duda:

- Rada Polityki Pieniężnej jest ciałem kolegialnym. Składa się z 9 członków.

3 wybieranych przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 3 przez Sejm, 3 przez Senat.

 

Prezydent wymienił zadania Rady:

- Ustalanie i realizacja polityki pieniężnej,

- Dbanie o stabilność polskiej waluty, czyli naszego złotego (...)

Nadrzędną kwestią jest realizacja interesów Rzeczypospolitej, zapewnienie bezpieczeństwa polityki pieniężnej, a tym samym bezpieczeństwa polskiego państwa i polskich obywateli.

Celem naszym, nas wszystkich jest budowanie Polski jak najzamożniejszej, co będzie się przekładało na zamożność polskiego społeczeństwa, ale przede wszystkim stabilnej i bezpiecznej.

 

Łukasz Hardt za najważniejszy cel Rady Polityki pieniężnej uważa dbałość o stabilność pieniądza.

Wspieranie polityki gospodarczej rządu jest ważne, ale tylko w takim zakresie, w jakim nie pozostaje w sprzeczności z celem nadrzędnym.

 

* * * * *

 

Prezydent Andrzej Duda wręcza nominację dla Łukasza Hardta

 

Prezydent powołał Łukasza Hardta i Kamila Zubelewicza - galeria zdjęć

 

Zdjęcia: Robert Ostrowski

 

Tags: