Szpital Wojewódzki w Białej Podlaskiej - galeria zdjęć

Biała Podlaska, 16 października 2015 r.

 

Oddział Neonatologii im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

Riad Haidar, ordynator Oddziału Neonatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Białej Podlaskiej

 

Joanna Kozłowiec, zastępca dyrektora ds. rozwoju szpitala i Barbara Nowacka

 

Spotkanie z przedstawicielkami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

 

Mgr Elżbieta Celmer vel Domańska, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

 

Barbara Nowacka przed bramą główną Szpitala Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej

 

Riad Haidar, ordynator Oddziału Neonatologii i Barbara Nowacka

 

Riad Haidar i Barbara Nowacka przed bramą główną Szpitala Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej

 

Riad Haidar, Barbara Nowacka i mgr inż. Dariusz Oleński, dyrektor naczelny Szpitala Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej

 

Riad Haidar, ordynator Oddziału Neonatologii 

 

Riad Haidar, ordynator Oddziału Neonatologii i Barbara Nowacka

 

Riad Haidar, Barbara Nowacka i dr Joanna Kozłowiec, zastępca dyrektora ds. rozwoju szpitala

 

 

Zdjęcia: Robert Ostrowski