Totalna inwigilacja - galeria zdjęć

Sala Plenarna Sejmu RP w Warszawie, 30 grudnia 2015 r.

 

Przemawia Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W ławie rządowej Mariusz Kamiński, Minister Koordynator Służb Specjalnych.

 

Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów próbuje złożyć wniosek formalny

 

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik

 

Poseł sprawozdawca Marek Opioła, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

 

Poseł Bartosz Jóźwiak, Klub Poselski Kukiz 15

 

Poseł Adam Szłapka, Klub Poselski Nowoczesna

 

Poseł Grzegorz Furgo, Klub Poselski Nowoczesna

 

Poseł Monika Wielichowska, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

 

Poseł Arkadiusz Marchewka, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

 

Poseł Zbigniew Sosnowski, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Zdjęcia: Robert Ostrowski