Wystąpienie prezydenta USA na szczycie NATO w Warszawie

Warszawa, 9 lipca 2016 r.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama wystąpił na konferencji prasowej podsumowującej szczyt NATO w Warszawie.

Zaszczyt ten jest w pełni zasłużony, gdyż USA finansują 73% budżetu Sojuszu Północnoatlantyckiego.

 

Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych, na szczycie NATO w Warszawie

 

Odnosząc się do bezpieczeństwa w Europie, prezydent Obama określił sytuację, jako najpoważniejszą od 70 lat:

- W ciągu ostatnich 70 lat nigdy nie staliśmy przed takim zespołem wyzwań w obszarze bezpieczeństwa, kwestii humanitarnych i polityki.

Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, Belgia i Turcja zostały boleśnie dotknięte przez ataki terrorystyczne kierowane lub inspirowane przez ISIL [Islamic State of Iraq and the Levant].

Rosja naruszyła suwerenność i integralność terytorialną niepodległego europejskiego państwa, Ukrainy i podejmuje istotne działania, które niepokoją państwa członkowskie Sojuszu.

Granice europejskie doświadczyły napływu milionów imigrantów.

Głosowanie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, stawia pod znakiem zapytania przyszłość integracji europejskiej.

 

Barack Obama:

- W tym krytycznym momencie chciałbym skorzystać z okazji, aby powiedzieć jasno o czymś, co nigdy nie ulegnie zmianie.

To niezachwiane zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w zapewnienie bezpieczeństwa i obronę Europy.

W nasze transatlantyckie relacje i wspólny system obronny.

 

Na dzień dzisiejszy amerykański personel wojskowy przebywający państwach europejskich, to ponad 60 tys. osób.

 

Barack Obama:

- I wtedy, kiedy jest dobrze, i wtedy, kiedy jest źle, Europa może liczyć na Stany Zjednoczone.

Zawsze!

 

13 lipca 2016 r. w Brukseli dojdzie do spotkania Rady NATO-Rosja na szczeblu ambasadorów.

Przedstawiciel NATO przekaże drugiej stronie oficjalną informację o ustaleniach, poczynionych podczas szczytu Sojuszu w Warszawie.

Prezydent Obama zapowiedział, że prowadzenie jakichkolwiek rozmów z Rosją wykraczających poza powyższą formułę, będzie uzależnione od wypełnienia przez stronę rosyjską porozumień podpisanych 12 lutego 2015 r. w Mińsku przez prezydentów Rosji, Ukrainy, Francji oraz kanclerz Niemiec.

 

Na szczycie NATO, który odbył się w Rydze (Łotwa) w dniach 28 i 29 listopada 2006 r., członkowie sojuszu zobowiązali się przeznaczać na obronę nie mniej, niż 2% PKB.

Państwa, które wydawały mniej, miały 10 lat, aby osiągnąć ten poziom wydatków.

Barack Obama ujawnił, że na dzień dzisiejszy tylko 5 spośród 28 członków Sojuszu osiągnęło zamierzony poziom wydatków.

Są to: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska, Grecja i Estonia.

 

Jednocześnie prezydent wysoko ocenił zdolność bojową NATO:

- Stany Zjednoczone zwiększyły swoją obecność militarną w Europie.

NATO jest silne, sprawne i gotowe jak nigdy dotąd.

Obecność Czarnogóry na szczycie pokazuje, że dla kolejnych państw, które spełnią wysokie wymogi przystąpienia do Sojuszu, drzwi są otwarte.

 

* * * * *

 

 

Wystąpienie prezydenta USA na szczycie NATO w Warszawie - galeria zdjęć

 

Tekst i zdjęcia: Robert Ostrowski

 

Tags: