Żydzi i Arabowie w Hebronie - galeria zdęć

Hebron, 24 sierpnia 2015 r.

 

Izraelski posterunek przed Sanktuarium Grobu Patriarchów

 

Dziewczyna w mundurze izraelskiej straży granicznej przed Sanktuarium Grobu Patriarchów

 

Funkcjonariusz izraelskiej straży granicznej

 

Flaga izraelskiej policji

 

Izraelski posterunek przy wjeździe do Hebronu

 

Hebron

 

Sznury z palestyńskimi chorągiewkami rozwieszone przez Arabów przed domami, które sąsiadują z osiedlem żydowskim

 

Ulica w arabskiej dzielnicy

 

Uczennice arabskiej szkoły dla dziewcząt

 

Zdjęcia: Robert Ostrowski